zakoni i propisi

 Važniji zakoni i propisi:

  • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN br.157/13, 152/14, 39/18)
  • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i Centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN br.44/14, 2/15)
  • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br.44/14, 2/15)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN br.44/14,97/14, 2/15)
  • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br.44/14, 2/15, 13/15113/16, 116/17)
  • Pravilnik o zaštitnim i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br.44/14, 2/15)
  • Standardi usluga profesionalne rehabilitacije www.zosi.hr
  • Cjenik usluga pdf