Izvješća

Godisnje izvjesce za 2021. godinu (PDF)

Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za 2020. (WORD, XLS)

 Godišnje izvješće za 2020. godinu

Financijski izvještaj za 2020. godinu (PDF, XLS)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. g. (PDF, WORD)

Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Cpr Split za 2019. g. (WORD) i tablični prikaz izvršenja financijskog plana za 2019. g. (XLS)

Izvješće o radu i poslovanju za 2018 godinu

Godišnje izvješće za 2018 godinu

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Financijski izvještaj od 1.1-31.12.2017.

Godišnje izvješće za 2017 godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 2019 godinu - Excell

Financijski izvještaj za 2019 godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019 godinu