Usluge

Indeks Članka

 

Usluge Centra namijenjene su prvenstveno osobama s invaliditetom i njihovim sadašnjim i budućim zaposlenicima, iako se može provoditi i za druge osjetljive skupine koje se nalaze na tržištu rada 

Centar pruža sljedeće usluge:

USLUGA 1  Rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, radnih navika i profesionalnih interesa. Može se provesti u kraćem trajanju u slučaju utvrđivanja invaliditeta u odnosu na rad za potrebe upisa u Očevidnik zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom

Usluga 1.1 Rehabilitacijska procjena- utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad 

USLUGA 2  Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije

USLUGA 3  Izrada perspektiva

USLUGA 4  Analiza radnog mjesta

USLUGA 5  Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s obrazovnim programom

USLUGA 6  Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i u radnom okruženju

USLUGA 7  Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Radni centar)

USLUGA 8  Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualna radionica)

USLUGA 9  Izrada plana i prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)

USLUGA 10  Procjena radne učinkovitosti

USLUGA 11 Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu 

USLUGA 12 Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom