o Centru

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split je ustanova za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.
Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.
Sukladno Statutu, Centar predstavlja i zastupa ravnatelj. Ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split je Tatjana Vukman, prof.

Djelatnosti Centra su:

 • organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije osoba  s invaliditetom,
 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti,
 • analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad,
 • procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja,
 • radno osposobljavanje, obrazovanje i programi održavanja i usavršavanja radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,
 • informiranje i savjetovanje o mogućnostima koje asistivna tehnologija pruža u učenju i radu,
 • provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu,
 • informiranje i savjetovanje o primjeni različitih učinkovitih tehnika u učenju i radu,
 • razvoj motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije,
 • tehnička pomoć i podrška u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije, praćenje i procjena rezultata profesionalne rehabilitacije,
 • informiranje i podrška izvorima financiranja,
 • izvođenje programa socijalnog uključivanja,
 • izvođenje praktičnog dijela osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije,
 • izrađivanje posebnih programa za određenu ciljnu skupinu koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada,
 • posredovanje pri zapošljavanju korisnika tijekom i nakon provedene prof. rehabilitacije.