Centar za profesionalnu rehabilitaciju Ruđera Boškovića 30, Split
Sub - Ned: Zatvoreno
+ (385) 021 240-340
info@czprs.hr

Novosti

Title Image

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13,85/15, 69/22Cilj zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Centru za profesionalnu rehabilitaciju Split.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama, koji možete poslati:

  • na adresu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split, Ruđera Boškovića 30, 21000 Split
  • putem emaila, na info@czprs.hr
  • donijeti osobno u prostorije Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split, radnim danom od 9,00 do 14,30 sati.

Informacija se može tražiti i usmenim putem, pozivom na broj 021/240-340.

Pisani zahtjev mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Zahtjev poslan putem emaila, smatra se pisanim zahtjevom. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navoditi razlog zbog kojeg traži pristup informacijama, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će Centar učiniti informaciju dostupnom. Informacija će se korisniku koji je podnio zahtjev učiniti dostupnim na jedan od ovih načina:

  • neposrednim davanjem informacije
  • davanje informacije pisanim putem
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
  • dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
  • na drugi način koji je prikladan ostvarivanju prava na pristup informaciji

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak ili nadopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija Centra od strane fizičkih ili pravnih osoba  u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. U svrhu ponovne uporabe informacija Centar će učiniti svoje svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku  kad god je to moguće i primjereno. Centar nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija, ako to zahtjeva nerazmjeran utrošak vremena i sredstava, te nema obvezu ažurirati, nadograđivati, nastavljati stvarati novu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe. U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora navesti naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište, te informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna).

Naknada za pristup informacijama

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih i materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređena je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije. Na zahtjev korisnika Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split dostavit će mu način izračuna naknade troškova.

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija ( Narodne novine 12/14 , 15/14141/22)

Izvješća o provedbi ZPPI-a:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama  (PDFCSV)

Propisani obrasci

Molimo da pismene zahtjeve i zahtjeve pošaljete putem predviđenih obrazaca.

Službenica za informiranje Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

Josipa Tolić Delija, mag.iur., info@czprs.hr

Skip to content