Centar za profesionalnu rehabilitaciju Ruđera Boškovića 30, Split
Sub - Ned: Zatvoreno
+ (385) 021 240-340
info@czprs.hr

Novosti

Title Image

Najčešća pitanja

1. Što je profesionalna rehabilitacija?

Profesionalna rehabilitacija sastavni je dio procesa rehabilitacije osoba s invaliditetom, kojoj je cilj osposobiti osobu s invalidtetom za prikladan posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao i u njemu napreduje, te se profesionalno razvija.

Profesionalna rehabilitacija obuhvaća sljedeće mjere i aktivnosti:

 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti
 • analizu tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad
 • procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja
 • radno osposobljavanje, obrazovanje i programe za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja
 • informiranje i savjetovanje o primjeni učinkovitih tehnika u učenju i radu
 • razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invalidtetom u korištenju odabrane tehnologije
 • tehničku pomoć i podršku u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije, praćenje i procjena rezultata
 • informiranje i podršku u izvorima financiranja

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju može ostvariti osoba kojoj je prema posebnom propisu utvrđen status osobe s invaliditetom te time ispunjava uvjete za upis u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

2. Što je Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom?

Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom ( u daljnjem tekstu sadrži podatke o osobama s invalidtetom koje su prijavljene na mirovinsko osiguranje u skladu s propisima o mirovinskom osiguranju i koje ispunjavaju uvjete za upis u Očevidnik.

Uvjeti za upis u Očevidnik propisani su člankom 4. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja zaposlenih osoba s invaliditetom (NN75/2018).

3. Tko i na koji način vrši upis u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom?

Očevidnik vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju prijave poslodavca. Podatke iz očevidnika Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavlja mjesečno u Hrvatski registar osoba s invaliditetom i ZOSI-u.

Upis u očevidnik vrši poslodavac elektronskim putem HZMO-u.

4. Tko provodi usluge profesionalne rehabilitacije?

Usluge profesionalne rehabilitacije provode Centri za profesionalnu rehabilitaciju.

5. Koje su cijene usluga profesionalne rehabilitacije?

Gotovo sve usluge profesionalne rehabilitacije su besplatne. Plaćanje se vrši isključivo za provedbu slijedećih usluga:

 • Usluga 6. Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i određenom radnom okruženju – 15.93 eura/sat (maksimalno do 100 sati)
 • Usluga 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba) – 15.93 eura/sat* (maksimalno 20 sati)

*U subvencionirane troškove prilagodbe naknadno se ubraja i trošak Usluge 9. te se na taj način taj početni trošak poslodavca refundira u cijelosti.

6. Na koji način poslodavac ostvaruje sredstva za sufinanciranje sredstava i opreme za tehničku i arhitektonsku prilagodbu radnog mjesta i u kojem iznosu?

Poslodavac Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz Izvještaj koji dobiva od Centra, podnosi dokumentaciju sukladno čl. 21 Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 75/18, 120/18 i 145/20) za arhitektonsku prilagodbu radnog mjesta, a sukladno čl. 27 za tehničku prilagodbu radnog mjesta.

Zavod sufinancira potrebna sredstva i opremu u iznosu do najviše 40 osnovica bruto minimalne plaće za arhitektonsku i tehničku prilagodbu (čl. 17 – čl. 28 Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom).

7. Koji je maksimalni iznos subvencije za arhitektonsku i tehničku prilagodbu radnog mjesta?

Maksimalni iznos subvencije za arhitektonsku i tehničku prilagodbu iznosi 28.000 €

8. Prima li korisnik profesionalne rehabilitacije plaću za vrijeme osposobljavanja na radnom mjestu ili dodatnog obrazovanja ?

Korisnik profesionalne rehabilitacije prima naknadu plaće za vrijeme osposobljavanja na random mjestu ili dodatnog obrazovanja.

9. Koliko dugo osoba mora biti u Očevidniku prije provođenja usluge Procjena radne učinkovitosti?

Prije provođenja usluge Procjena radne učinkovitosti osoba mora biti u Očevidniku najmanje 3 mjeseca.

10. Na koji način poslodavac ostvaruje pravo na subvenciju plaće, nakon napravljene procjene radne učinkovitosti u Centru za profesionalnu rehbailitaciju?

Kada se utvrdi nalazom i mišljenjem Centra potreba za potporom putem subvencije plaće i postotak iste, poslodavac podnosi zahtjev za subvenciju plaće Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Središnji ured. Navedenom zahtjevu prilaže se dokumentacija iz članka 9. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Poslodavcu  Centar za profesionalnu rehabilitaciju dostavlja Izvještaj o procjeni radne učinkovitosti.

11. Što se događa ukoliko osoba nakon procjene radne učinkovitosti promjeni radno mjesto?

Potrebno je napraviti novu procjenu radne učinkovitosti.

12. Donosi li Centar za profesionalnu rehabilitaciju rješenja o mirovini?

Ne, rješenja iz mirovinskog sustava donosi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.  

13. Hoće li moj poslodavac imati uvid u moje zdravstveno stanje ili rezultate psihologijske obrade?

Stručni radnici poštuju integritet korisnika, štiti ga od nepotrebnog rizika i zalažu se za njegovu dobrobit stavljajući interese korisnika u vezi s radom i zapošljavanjem ispred interesa drugih. Poslodavcu se dostavlja isključivo vrlo sažeti Izvještaj o provedenoj usluzi. Izvještaj ne sadrži osjetljive podatke već informaciju o primjerice potrebnoj prilagodbi ili visini subvencije.

Skip to content