Centar za profesionalnu rehabilitaciju Ruđera Boškovića 30, Split
Sub - Ned: Zatvoreno
+ (385) 021 240-340
info@czprs.hr

Novosti

Title Image

Usluge

USLUGE CENTRA

Usluge Centra namijenjene su osobama s invaliditetom, zaposlenima i onima koji će se tek zaposliti, ali i drugim osjetljivim skupinama koje se nalaze na tržištu rada. Osim osoba s invaliditetom i drugih teže zapošljivih osoba, korisnici naših usluga su i poslodavci.

USLUGA 1. Rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa
USLUGA 1.1. Rehabilitacijska procjena – utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad
USLUGA 2. Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije
USLUGA 3. Izrada perspektiva
USLUGA 4. Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja
USLUGA 5. Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programima
USLUGA 6. Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju
USLUGA 7. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija ( Radni centar)
USLUGA 8. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualna radionica)
USLUGA 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)
USLUGA 10. Procjena radne učinkovitosti
USLUGA 11. Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu
USLUGA 12. Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom

USLUGA 1.

USLUGA 1. Rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa
Podrazumijeva rehabilitacijsku procjenu razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa. Traje 30 sati, a može trajati i do 150 sati za kompleksnije predmete. Namijenjena je nezaposlenim osobama, ali i zaposlenima koji su u postupku ocjene radne sposobnosti. Svrha je utvrditi bi li profesionalna rehabilitacija pomogla u uključivanju ili ostanku u svijetu rada. Usluga rezultira mišljenjem o mogućnostima, vrsti i načinu izvođenja profesionalne rehabilitacije te je temelj za izradu individualnog plana. Primjenjuje se na osobe od 15-te godine života, a kriterij uključivanje je završena osnovna rehabilitacija. Akutna ovisnost je kriterij isključenja.

USLUGA 1.1.

USLUGA 1.1. Rehabilitacijska procjena – utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad
Utvrđivanje invaliditeta radi se isključivo radi stjecanja statusa osobe s invaliditetom, ukoliko status nije ostvaren po drugoj osnovi. Podrazumijeva pregled liječnika medicine rada, uzimanje socijalne i profesionalne anamneze te provođenje psihodijagnostike, sve u trajanju do 6 sati. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: Zavod) izdaje Uvjerenje o utvrđenom stupnju invaliditeta u odnosu na rad temeljem nalaza i mišljenja Centra. Navedenim uvjerenjem poslodavci svoje radnike mogu upisati u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Za osobe upisane u Očevidnik poslodavci mogu ostvarivati razne poticaje Zavoda.

USLUGA 2.

USLUGA 2. Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije
Usluga proizlazi iz temeljne Usluge 1. Odnosi se na pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućavaju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije. To su razni psihološki problemi, nedostatak radnih navika, strah od neuspjeha, manjak socijalnih vještina i slično. Naime, zdravstvene teškoće stvaraju neuobičajeno velike zahtjeve za asertivnošću, vještinama donošenja odluka i postavljanjem ciljeva. U tom smislu, usluga se odnosi na savjetodavni i psihoterapijski tretman, individualno ili grupno, u maksimalnom trajanju do 1 godine. Pretpostavka je da će se osoba nakon tretmana moći zaposliti ili kvalitetnije uključiti u druge usluge profesionalne rehabilitacije.

USLUGA 3

USLUGA 3. Izrada perspektiva
Izrada perspektiva provodi se nakon temeljne rehabilitacijske procjene, a cilj je pomoći korisniku u odabiru najprikladnijeg programa obrazovanja, odnosno osposobljavanja. Usluga traje ukupno 15 dana. Završno, donosi se odluka o barem dvije poslovne perspektive.

USLUGA 4.

USLUGA 4. Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja
Podrazumijeva usmjereni posjet radnom mjestu gdje se kroz opservaciju i primjenu metodoloških alata utvrđuje popis poslova te uvjeti rada s naglaskom na opasnosti i zahtjeve radnog mjesta. Usluga traje 20 do 40 sati. Namijenjena je osobama s invaliditetom u procesu profesionalne rehabilitacije te poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Namijenjena je i poslodavcima koji imaju potrebu osigurati što sigurnije uvjete rada ili mijenjaju funkciju osobe s invaliditetom zbog organizacijskog preustroja ili zbog novonastale zdravstvene kontraindikacije ili iz nekih drugih razloga. Analiza radnog mjesta može se provoditi samostalno ili u sklopu drugih usluga.

USLUGA 5.

USLUGA 5. Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programom
Obuhvaća pružanje individualizirane stručne podrške te individualne pomoći u učenju s ciljem uspješnog završavanja programa. Provodi se nakon temeljne rehabilitacijske procjene ili nakon izrade perspektive, u trajanju do 24 sata mjesečno.

USLUGA 6.

USLUGA 6. Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju
Podrazumijeva specifičnu pomoć pri pravodobnom prepoznavanju i rješavanju problema i prepreka u radnom okruženju i međuljudskim odnosima. Usluga je namijenjena i osobi s invaliditetom i poslodavcu i radnom okruženju. Cilj je uspješna integracija osobe s invaliditetom u radno okruženje. Ukupan opseg usluge je do 100 sati kroz 12 mjeseci. Za zaposlene je određeno i minimalno trajanje od 3 mjeseca. Nakon provedbe korisnik se prati narednih godinu dana. Preduvjeti za provođenje ove usluge su provedeni elementi Usluge 1 i Usluge 4.

USLUGA 7.

USLUGA 7. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (radni centar)
Radni centar podrazumijeva učenje kroz obavljanje jednostavnih radnih operacija pojedinog zanimanja. Predviđeno trajanje usluge radnog centra je 3 do 6 mjeseci. Podrazumijeva osposobljavanje na simuliranom radnom mjestu, dodatne sadržaje poput stručne podrške u vidu savjetodavnog rada te upućivanje na stručnu praksu na otvorenom tržištu rada. U uslugu se uključuju korisnici nakon provedene Usluge 1 Rehabilitacijske procjene ili Usluge 3 Izrada perspektiva.

USLUGA 8.

USLUGA 8. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (virtualna radionica)
Virtualna radionica oblik je rehabilitacijske aktivnosti u kojoj se stječu znanja i vještine potrebne za obavljanje administrativnih, komercijalnih i sličnih zanimanja. Namijenjena je osobama koje imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje. Predviđeno trajanje virtualne radionice je 6 do 12 mjeseci. Podrazumijeva osposobljavanje na simuliranom radnom mjestu, dodatne sadržaje poput stručne podrške u vidu savjetodavnog rada te upućivanje na stručnu praksu na otvorenom tržištu rada. U uslugu se uključuju korisnici nakon provedene Usluge 1 Rehabilitacijske procjene ili Usluge 3 Izrada perspektiva.

USLUGA 9.

USLUGA 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)
Usluga podrazumijeva prijedloge različitih mjera za prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša te prilagodbu opreme i sredstava za rad, koji na razini konkretnog posla smanjuju opterećenje, zahtjeve i različite štetne utjecaje i tako posredno povećavaju radnu učinkovitost osobe s invaliditetom.
Arhitektonska prilagodba radnog mjesta podrazumijeva prilagodbu prostora u kojem osoba s invaliditetom radi u smislu uklanjanja postojećih arhitektonskih barijera radi osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobi (npr. ugradnja ili reparacija lifta, podiznih rampi, automatskih kliznih vrata).
Tehnička prilagodba radnog mjesta podrazumijeva prilagodbu opreme i sredstava za rad, ovisno o radnom mjestu i specifičnim potrebama osobe s invaliditetom, kako bi osoba mogla samostalno, bez puno dodatnog naprezanja, uspješno obavljati radne zadatke (npr. ergonomske stolice, stolovi s mogućnošću podešavanja visine, sredstva rada za visoko slabovidne osobe – veliki ekrani, pametni telefoni, kalkulatori s govornom funkcijom, brajev redak, brajev pisač, stolna i ručna elektronička povećala…).
Procjena prilagodbe radnog mjesta se ne može raditi dok je osoba na bolovanju.
Zavod sufinancira potrebna sredstva i opremu u iznosu do najviše 40 osnovica bruto minimalne plaće za arhitektonsku i tehničku prilagodbu Usluga se naplaćuje, a troškovi prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada ubraja se i trošak izrade nalaza i mišljenja.

USLUGA 10.

USLUGA 10. Procjena radne učinkovitosti
Usluga obuhvaća skup aktivnosti kojima se procjenjuje sveukupno funkcioniranje osobe s invaliditetom na određenom radnom mjestu. Naručuje ju poslodavac, a preduvjet za provođenje usluge je da je osoba upisana u Očevidnik najmanje tri mjeseca. Zaposlenik prolazi obradu polivalentnog tima nakon čega se, u dogovoru s poslodavcem i korisnikom, radi usmjereni posjet radnom mjestu. Usluga se ne može raditi dok je osoba na bolovanju. Ukupni vremenski opseg je do 25 sati.
Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom može ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 10 do 70% (75% na zaštitnom radnom mjestu). Osnovica izračuna subvencije plaće je iznos osnovice za obračun doprinosa za obvezno osiguranje osobe s invaliditetom (bruto I plaća zaposlene osobe s invaliditetom).

USLUGA 11.

USLUGA 11. Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu
Usluga obuhvaća provođenje elemenata Usluge 1 Rehabilitacijske procjene i Usluge 4 Analize radnog mjesta. Usluga radnog osposobljavanja na konkretnom radnom mjestu omogućava usvajanje novih i usavršavanje postojećih radnih vještina na konkretnom radnom mjestu. Tijekom radnog osposobljavanja kontinuirano se pruža podrška i osobi s invaliditetom i poslodavcu, kao i ostalim zaposlenicima iz neposrednog radnog okruženja. Usluga traje 3 do 9 mjeseci, a izvodi je Centar u suradnji s poslodavcem na otvorenom tržištu rada, integrativnom ili zaštitnom radionicom, na realnom radnom mjestu prilagođenom specifičnim potrebama pojedine osobe s invaliditetom. Iznimno, može trajati i do dvije godine ukoliko se osoba zapošljava u zaštitnoj radionici. Samo osposobljavanje odnosno savladavanje radnih zadataka korisnici provode uz mentore ili radne instruktore. To su osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove za koje se i sam korisnik osposobljava.

USLUGA 12

USLUGA 12. Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom
Podrazumijeva usvajanje znanja i vještina kroz verificirane programe čime se stječe nova kvalifikacija. Može se izvoditi samostalno ili u suradnji s drugim institucijama. Usluga se provodi nakon provedene temeljne Rehabilitacijske procjene ili Izrade perspektiva.

Skip to content