Centar za profesionalnu rehabilitaciju Ruđera Boškovića 30, Split
Sub - Ned: Zatvoreno
+ (385) 021 240-340
info@czprs.hr

Novosti

Title Image

Popratna dokumentacija

Dokumentacija potrebna za provođenje Usluge 1.1 – Utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad:

Obvezna dokumentacija:
– preslika osobne iskaznice
– dokaz o obrazovanju
– dokaz o mirovinskom stažu (potvrda s HZMO-a)
– ugovor o radu, ukoliko se radi o zaposlenoj osobi
– potvrda o urednoj prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje, ukoliko se radi o nezaposlenoj osobi
– medicinska dokumentacija (ne starija od 6 mjeseci i druga bitna ukoliko postoji)

Dodatna dokumentacija:

– rješenje o tjelesnom oštećenju (ukoliko je utvrđeno)
– rješenja i nalazi iz sustava socijalne skrbi
– rješenja o posebnom obliku obrazovanja

Dokumentacija za provođenje Usluge 9 – Izradu plana tehničke i arhitektonske prilagodbe radnog mjesta

Obvezna dokumentacija:

– preslika osobne iskaznice
– dokaz o obrazovanju(svjedodžbe, diplome, uvjerenja)
– dokaz o mirovinskom stažu (potvrda s HZMO-a)
– ugovor o radu
– obrazac koji sadrži opis radnog mjesta (izvod iz sistematizacije radnih mjesta ili ispunjen obrazac 2 IN)
– medicinska dokumentacija

Dodatna dokumentacija:

– rješenje o tjelesnom oštećenju/invaliditetu
– obrazac SS-PRM-PUR (Podaci o sadašnjem stanju radnog mjesta)
– obrazac OP-PRM-PUR (Ocjena za potrebom prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada)
– odluka poslodavca o prilagodbi poslovanja
– procjena rizika radnog mjesta (izvod za određeno radno mjesto)

Dokumentacija za provođenje Usluge 10 – Procjena radne učinkovitosti

Obvezna dokumentacija:

– preslik osobne iskaznice
– obrazac koji sadrži opis radnog mjesta (izvod iz sistematizacije radnih mjesta ili ispunjen obrazac 2 IN)
– preslik ugovora o radu
– dokaz o obrazovanju (svjedodžba, diploma ili uvjerenje)
– potvrda HZMO-a o mirovinskom stažu
– medicinska dokumentacija (u pravilu ne starija od 6 mjeseci, a i ostala bitna ako postoji)

Dodatna dokumentacija:

– rješenje o tjelesnom invaliditetu
– rješenja o ostvarivanju prava iz drugih sustava (HZMO, socijalna skrb)
– odluka poslodavca o prilagodbi poslovanja
– procjena rizika radnog mjesta

Dokumentacija potrebna za provođenje Usluge 1 – Rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Obvezna dokumentacija:
– preslik osobne iskaznice
– dokaz o obrazovanju (svjedodžba, diploma ili uvjerenje)
– potvrda HZMO-a o mirovinskom stažu
– obrazac 2-IN
– nalaz i mišljenje o radnoj sposobnosti (radna verzija)
– medicinska dokumentacija
Dodatna dokumentacija:
– uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje određenih poslova (radna mjesta s posebnim uvjetima rada)
– obrazac 4-TO (nalaz i mišljenje vještaka o tjelesnom oštećenju)
– prijava o ozljedi na radu
– druga dokumentacija koja se odnosi na ostvarivanje prava iz drugih sustava.

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Obvezna dokumentacija:
– preslik osobne iskaznice
– kratko izvješće savjetnika (zapažanja savjetnika, programi u koje je korisnik bio uključen, podaci o ostvarenim pravima u sustavu obrazovanja, socijalne skrbi, mirovinskog sustava, podaci rezultatima obrade stručnog tima HZZ-a)
– dokaz o obrazovanju (svjedodžba, diploma ili uvjerenje)
– potvrda HZMO-a o mirovinskom stažu
– medicinska dokumentacija
– dokaz da korisnik ispunjava uvjete za upis u Očevidnik osoba s invaliditetom

Dokumentacija za usluge 11 i 12 naručitelj podnosi se u dogovoru s Centrom
Skip to content