Centar za profesionalnu rehabilitaciju Ruđera Boškovića 30, Split
Sub - Ned: Zatvoreno
+ (385) 021 240-340
info@czprs.hr

Novosti

Title Image

Pravni okvir

Rad Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split reguliran je sljedećim pravnim okvirom:

a
  • Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split ( NN 9/2019)
  • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)
  • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN br. 75/18, 145/20)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN75/18)
  • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invalidtetom (NN 75/18, 120/18, 37/20, 145/20)
  • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20)
  • Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/2018)
Skip to content