Javna nabava

PRAVILNICI 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE (WORD, PDF)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (WORD, PDF)

PLAN NABAVE I REGISTAR 

Plan nabave za 2023. godinu (WORD, XLSX)

Registar ugovora (WORD, XLSX) (ažurirano na dan 17.04.2023 godine)

ARHIVA

Odluka o donošenju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2022 (WORD, PDF)

Prve izmjene i dopune Plana nabave Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split za 2022 (PDF)

Odluka o donošenju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave za 2022 (WORD, PDF)

Druge izmjene i dopune Plana nabave Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split za 2022. (WORD, PDF)

Odluka o donošenju Plana nabave za 2022. (WORD, PDF)

Plan nabave za 2022. (PDF, WORD)

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA (WORD, PDF)

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021.G. (WORD, PDF)

Plan nabave 2021. (WORD)

Odluka o donošenju plana nabave za 2021 (PDF, WORD)

Prve izmjene i dopune Plana nabave (PDF, WORD)

PLAN NABAVE ZA 2020. (WORD, PDF)

PLAN NABAVE ZA 2018

PLAN NABAVE ZA 2019

PROCEDURE 

Procedura nastanka i naplate vlastitih prihoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga i loko vožnji

Izmjena i dopuna procedure izdavanja i obračunavanja putnih naloga i loko vožnji

Procedura o blagajničkom poslovanju

Odluka o izmjenama i dopunama o donošenju plana nabave za poslovnu 2019. godinu

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Izmjena i dopuna  procedure stvaranja ugovornih obveza

Procedura o korištenju službenog automobila