Cjenik

CJENIK USLUGA

Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije donosi ministar rada i mirovinskog sustava na temelju Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

 

Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2019.godinu.

USLUGE PROFESIONALNE REHABILITACIJE

CIJENA

1.      Rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa

-          Utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad

 

120kn/sat

720kn/dan

2.      Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije

-          Individualno savjetovanje

-          Grupno savjetovanje

-          Individualna psihoterapija

-          Grupna psihoterapija

 

 

100kn/sat

30kn/sat

150kn/sat

55kn/sat

3.      Izrada perspektiva

600kn/dan

4.      Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja

120kn/sat

5.      Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programom

 

120kn/sat

6.      Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i u radnom okruženju

 

120kn/sat

7.      Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Radni centar)

1.500,00kn /mjesečno/po korisniku

8.      Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualni centar)

1.500,00kn    /mjesečno/po korisniku

9.      Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)

 

 

120 kn/sat

10.   Procjena radne učinkovitosti

120 kn/sat

 

* Cijena usluge 11. Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu ne utvrđuje se u zasebnom iznosu jer je uračunata u cijenu usluga 1., 4. i 6. koje su njezin sastavni dio.

** Cijena usluge 12. Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom utvrđuje se ovisno o verificiranim programima obrazovanja, osposobljavanja ili usavršavanja.

 

ARHIVA CJENIKA CENTRA:

Cjenik za 2015. godinu
Cjenik za 2016. godinu
Cjenik za 2017. godinu
Cjenik za 2018. godinu