Centar za profesionalnu rehabilitaciju Ruđera Boškovića 30, Split
Sub - Ned: Zatvoreno
+ (385) 021 240-340
info@czprs.hr

Novosti

Title Image

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
17/2019

Pročitajte Zakon

EU Direktiva – Pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora
EU 2016/2102

Pročitajte Direktivu

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split obvezan je svoju internetsku stranicu www.czprs.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine br.17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu http://www.czprs.hr/.

Stupanj usklađenosti

Ova Internetska stranica je djelomično usklađena sa Zakonom i Direktivom EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj

Nakon provedene samoprocjene Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive EU 2016/2102. određeni dijelovi nisu u skladu sa zahtjevima pristupačnosti po pitanju operabilnosti i stabilnosti. To su slijedeći dijelovi:

  • dio tekstova je prikazan u obliku slike,
  • Pojedini Microsoft Office dokumenti stariji od ove izjave koriste se fontovi sa serifom čija veličina je manja od 12 pt, a sav tekst nije poravnan lijevo,
  • pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost.

Ova Izjava sastavljena je 24. srpnja 2023. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Osoba zadužena za sve uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive EU 2016/2012 i davanje povratnih informacija je službenik za informiranje Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split,  Josipa Tolić Delija, mag.iur.  Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu: Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split, Ruđera Boškovića 30, 21000 Split, tel:

021/240-340 ili elektronski na e-mail: info@czprs.hr.

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.).

 

Kontakt:

Povjerenik za informiranje 

Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041 , Fax: 01 4609 096

Email: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

 

Skip to content